przedszkole

INFORMACJE DLA RODZICÓW

WIZYTÓWKA PRZEDSZKOLA

- Spacerkiem po przedszkolu

- Ramowy rozkład dnia

- Nasze cele

- Metody

- Program

- Rekrutacja

- Kontakt

Dzień po dniu w nowym roku szkolnym 2007-2008

- Grupa I " Kubuś Puchatek"

- Grupa II " Skrzaty"

- Grupa III " Smurfy"

- Grupa IV " Franklin"

- Uroczystości

Kącik dla rodziców

Archiwum roku szkolnego 2004-2005

- Maluszki 2004-2005

- Czterolatki 2004-2005

- Pięciolatki 2004-2005

- Absolwenci 2004-2005

- Osiągnięcia 2004-2005

Archiwum roku szkolnego 2005-2006

- Maluszki 2005-2006

- Czterolatki 2005-2006

- Pieciolatki 2005-2006

- Absolwenci 2005-2006

- Osiągnięcia 2005-2006

Archiwum roku szkolnego 2006-2007

- Maluszki 2006-2007

- Czterolatki 2006-2007

- Pięciolatki 2006-2007

- Absolwenci 2006-2007

Uroczystości w roku szkolnym 2006-2007

Wycieczki w roku szkolnym 2006-2007

Osiągnięcia dzieci w roku szkolnym 2006-2007

przedszkoleszukaj również w:


METODY


W organizowaniu sytuacji edukacyjnych wspomagających rozwój dziecka nauczyciele naszego przedszkola posługują się różnymi metodami, m. in.:

*”Pedagogika zabawy” – zabawa jest podstawową formą działalności i aktywności dzieci. Poprzez zabawę dzieci mogą poznawać i odkrywać świat, poznawać siebie i innych, uczyć się, doświadczać, przeżywać i odczuwać. Pedagogika zabawy jest zbiorem metod aktywizujących, zawierających w sobie elementy zabawy i nauki. Zabawa jako aktywne działanie daje dzieciom radość ze wspólnego odkrywania, wiedzę, umiejętności, możliwości wyrażania emocji, własnych doświadczeń, możliwość komunikowania sięna różnych poziomach, współdziałania w grupie, wzajemne wspieranie się.

*Metody problemowe- angażuj ą one całą osobowość dziecka i są drogą poznania rzeczywistości. Zawierają w sobie eksplorację ( grupę metod percepcyjnych) prowadzącą do wykrycia problemu , poszukiwania rozwiązania drogą prób i błędów, eksperymentowania.

*Metoda algorytmiczna- wymaga ona zastosowania środka w postaci przepisu, reguły, prawidła, definicji opisu.

*Metoda heurystyczna- wyzwala dociekanie, badanie, eksperymentowanie szukanie, udowadnianie.

*Metoda W. Sherborne – ruch rozwijający. W. Sherborne nawiązując do najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania się ludzi, jakim jest „język ciała”, wypracowała system ćwiczeń, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i korygowaniu jego zaburzeń. Metoda „ruchu rozwijającego” jest prosta i naturalna. Stosować ją można w każdych warunkach, bez konieczności używania przyrządów. Ćwiczymy boso, w niekrępujących ruchy strojach, w niskich bezpiecznych pozycjach, bez elementów współzawodnictwa. Ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie swojego ciała i orientację w przestrzeni a prowadzone w parach, trójkach, czwórkach, bądź w większych grupach pozwalają zdobyć pewność siebie oraz poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu. Ułatwiają nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerem i grupą.

*Metoda K.Orffa i R. Labana – zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo- wzrokowo-ruchowej Organizacja pracy przy zastosowaniu tych metod pozwala na taki dobór zadań, by dziecko mogło zastosować się do przepisu "jeśli nie chce samo rozwiązywać problemów może podjąć działanie typu \" poszukam\" przy życzliwej pomocy nauczyciela.

*Lekcje ciszy prowadzone metodą Marii Montessori prowadzą do stanu wyciszenia, który wpływa na współżycie w grupie i atmosferę przedszkola.

*Gimnastyka mózgu Dennisona z jej naprzemiennymi, precyzyjnymi ruchami aktywuje zrównoważone mięśnie z obu stron ciała. Te specyficzne ruchy uaktywniają sieci nerwowe w całym mózgu, w obu półkulach jednocześnie, pomagają one budować podstawy potrzebne do zapewnienia sukcesu w uczeniu się.

*Metoda Bon Depart,czyli Dobrego Startu. W metodzie tej wykorzystuje się opracowane piosenki, aby na bazie ich rytmu wprowadzić znaki graficzne oraz wykształcić makro – i mikroruchy konieczne przy wyrobieniu odpowiedniej gotowości do nauki czytania i pisania. Łączy ona w sobie trzy elementy:
-wzrokowy w postaci wzorów graficznych,
-słuchowy w postaci piosenek,
-ruchowy, czyli wykonywanie określonych ruchów zgodnie z rytmem piosenki.czytany: 13525
 

Drukuj   

 

Czy podoba Ci się nasz serwis www ??
 Tak - jest świetny
 Może być ...
 Są lapsze
 Nie - nie podoba mi się
 nie mam zdania

Chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu??
Zapisz się do listy mailingowej!

Twój E-mail:


przedszkole
powrót do strony głównej projektowanie stron internetowych projektowanie stron internetowych